• O Nás

   Sdružení PAPRSEK

  - společnost pro využití volného času

  bylo založeno dne 5. prosince 2002 na dobu neurčitou.

   

  „Společnost pro využití volného času je dobrovolné neprofesní apolitické sdružení fyzických osob, jehož cílem je vyvíjení iniciativy při tvorbě, financování, zavádění do praxe a využívání výchovných, zájmových a jiných programů v oblasti naplňování volného času dětí, mládeže a dalších skupin obyvatel, vytvářejících alternativu nežádoucímu působení negativních vlivů sociální reality a jejich prevence.

   

  STANOVY

  Stanovy občanského sdružení Paprsek (pdf)

   

  © 2014 Paprsek Olomouc.
  Powered by